Hình thức vận chuyển dành cho khách hàng trong nội ô TPHCM. 

 

+ Các sản phẩm bể cá mini được các đơn vị giao hàng tiếp nhận và giao hàng cho khách hàng trong nội thành , quý khách hàng nhận hàng và thanh toán cho các shipper.

 

+ Đối với tỉnh ( Thành Phố ) vận chuyển từ 4 - 5 ngày ( gửi thường của bưu điện ) đối với trường hợp khách hàng ở TP và ở Thị trấn , khách hàng ở xã thì từ 5 -6 ngày . 

 

+ Chi phí vận chuyển Becamini.vn hỗ trợ cho khách hàng chỉ trả 40.000đ đối với khách hàng ở Thành Phố và Thị Trấn. Đối với khách hàng ở xã thì cộng thêm 30.000đ.

 

+ Phương thức thanh toán : Khách hàng nhận hàng , kiểm tra và thanh toán cho nhân viên giao hàng tại chỗ.